-46- BRONVERMELDING behorend bij J.P.Geus -"De Achtergeest bij Sint Pancras". A.R.A. Algemeen Rijksarchief te Den Haag. Craf. Rekenk.Rek. of Rcg. Grafelijkheids Rekenkamer Rekeningen of Registers 1-A.R.A. Kaartcncollectie Hingman nr2507 2-A.R.A. Graf.Rekenk. Rek. 1226 fol. 173. 3-A.R.A. Graf. Rekenk.Rek. 1273 257 verso. 4-A.R.A. Graf. Rekenk.Rek. 1019 125 verso 5-A.R.A. Craf. Rekenk.Rek. 1024 138 6-Molenpost 1982 nr. 1 pag. 15 7.A.R.A. Graf. Rekenk.Reg. 13 fol. 137 verso. 8 A.R.A. Graf. RekenkReg163 224. 9 A.R.A. Graf. RekenkReg. 163 264 0 A.R.A. Graf. Rekenk.Reg163 344 DE TUINBOUW VAN SINT PANCRAS wel en wee, van vroeger tot nu" Ver in de geschiedenis terug vinden we reeds aanwijzingen dat er in St.Pancras niet alleen tuinbouw voor eigen gebruik, maar ook voor levensonderhoud plaats vond. Voordat tussen 1560 en 1564 de Vronermeer, de Daalmeer (Aalmeer) en de Beverkoog werden drooggemaakt, bewerkten de Pancrassers de Geest gronden en brachten stukje bij beetje de zwaardere gronden van het Geestmerambacht in cultuur. In het begin deden de Pancrassers aan visvangst. Hen verhuurde zich en viste, in open water, (de namen Twuyverweg en Boeterslaan komen waar schijnlijk daarvandaan)aangezien de grotere meren om ons heen in open verbinding stonden met de Zuiderzee. Bij de foto: Deze door Charles Destree genomen luchtfoto we menen omstreeks 1965) namen we op omdat deze een treffende overeenkomst vertoont met het kaartje van de heer Geus op blz. 43. De Twuyverwegde molen, Ringsloot en spoorlijn zijn duidelijk te onder scheiden Bijna onderaan de foto, vlak naast de vleugel, zijn resp. kerkhof en 11 .H.Kerkhet oude raadhuis de voormalige O.L.School en de nu nog aanwezige openbaré kleuterschool te zien. Daarnaast de boomgaard van dokter Von Balluseck. De afsluitende Oostwalsloot aan de achterkant van de boomgaard is niet te zien, maar wel vaag ter weerszijden van de boomgaard

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 48