Molen gebouwd in 1597 y Molen gebouwd in 1663 1.Acbtergeest 2.\'ronergee?3t 3.'"wuivcn.'c;7, 4.Oooterdijk 5.Breelaan 6H eerhugowa ard 7.Huigendijk S.Schermeer 9.Hoorderweijde 10.Hiddelweijde 11.ZuiJderweijde A. Twuiverweg B. Dijckstal C. Dwarsslootje D.-de See3t Gedeelte eigen land De vroegere N oorderwei;) de nu verdeeld in akkers. Toestand 1960,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 45