-39- vermoeden. Met zijn zoon Pieter~wil.de hij niets meer van doen hebben omdat die beneden zijn stand was getrouwd. En eveneens lag hij overhoop met zijn schoonzoon Hendrik Trip, de man van zijn dochter Anna. Abraham QuevelleriusHeer van Sint Pancras, overleed te Voorburg en werd daar op 18 januari 1740 in de kerk begraven. Zijn grafsteen is niet meer aanwezig. Wel is bekend, wat er op die steen was vermeld. Daar was het volgende wapen: Gevierendeeld 1 en 4 een hoorn des overvloeds en 2 en 3-een staande leeuw. Dit was dus weer anders dan het wapen, wat voorkomt op de eerder genoemde begrafenispenning van zijn zoontje. Zijn zoon Pieter was reeds omstreeks 1733 overleden. Vandaar dat zijn dochter Anna de Ambachtsheerlijkheid Sint Pancras erfde Over deze Anna nog het volgende: Zoals reeds eerder werd gezegd, was zij in 1709 getrouwd met Hendrik Trip. Het echtpaar is ook in Oost Indië geweest. In 1719 kwam men weer naar Nederland en ze vestigden zich in Groningen. Daar werd Hendrik Monster-Commissaris van Stad en Land. Hendrik Trip overleed in 1731 te €roningen. Dus, toen Anna Vrouwe van Sint Pancras werd, was ze reeds weduwe. Van het echtpaar Trip-Quevellerius zijn twee mooie geschilderde por tretten bewaard gebleven^ Anna overleed te Groningen in mei 1756. Hierdoor kwam de Heerlijkheid St.Pancras vervolgens in handen van de dochter van dit echtpaar, Anna Maria Trip. Zij was gehuwd met Wicher van Swinderen, burgemeester van Groningen. Omstreeks 22 december 1768 heeft Anna Maria Trip, als weduwe van Wicher van Swinderen, de heerlijkheid Sint Pancras overgedragen aan Willem Hendrik van Wassenaar, hoogheemraad van Delfland en Colonel in het regiment Guardes Dragonders. Vermoedelijk is het een verkoop geweest. Hiermee kwam de Heerlijkheid in het bezit van een oud, vooraanstaand geslacht. Hoe deze verder in die familie weer vererfde, is een ander hoofd stuk in de geschiedenis van deze Ambachtsheerlijkheid. J.P. Geus. Alg .Rijksarch .CraCelijkh.Rekenk. Registers 20 Col. 249 verso. W.C.Mees"Maria Quevelleriushuisvrouw van Jan van Riebeeken haar omgeving"Assen 19S..' Aanwezig in het Fries Museum en aCgebeeld in bovengenoemd boek. Aanwezig in het Museum van Oudheden te Groningen en aCgebeeld in bovengenoemd boek.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 41