-35- van allerlei aard: film, drank, cigaretten, uitgaan, koopzucht. (Vermoedelijk wordt hier van kort na de oorlog verteld, A.B.) Natuurlijk geldt dit slechts van de oudsten onder de leerplichtigen. ONDERWIJS Tijdens de hongerwinter is de school twee maanden gesloten geweest wegens brandstofgebrek. Storingen van andere aard deden zich niet voor. Verboden boeken, of leerboeken, waarin wijzigingen moesten worden aangebracht, zijn steeds gebruikt alsof er geen voorschriften waren gegeven. Het Duitse leerboek? is maar een enkele keer tevoorschijn gehaald. Uit het bovenstaande is wel duidelijk dat elke poging om het onderwijs in nationaal-socialistische geest te beinvloeden op zodanige weer stand zou hebben gestuit, dat ze bij voorbaat al tot mislukking gedoemd geweest zou zijn. HET__VOLGENDE__IS_=BEDOELD__VOOR__^OUD_SINT_PANCRAS" Misschien mag ik jullie er op attent maken, dat de H.Pancras niet bestaat en ook nooit bestaan heeft. Het is de H. Pancratius. Hij is afgebeeld in een gebrandschilderd raam van de R.K.Kerk van Oudorp, vandaar de naam St.Pancras. De overlevering zegt: "Bij de reformatie is in St.Pancras met de pastoor de gehele gemeente overgegaan naar de nieuwe leer op enkele uitzonderingen na. Die bleven de oude leer trouw en dezen woonden vooral in het Zuideinde wat onder Koedijk ressorteerde. Daar woonde onze vader ook. Hij werkte bij notaris Gouwe in Alkmaar. Deze notaris verbouwde bloembollen in De Hout, de plaats waar nu de hertenkamp is Vader was afkomstig van Uitgeest, dus had hij ook verstand van bloem bollen. Deze notaris had ook enkele akkertjes in St.Pancras. Zo zijn in die tijd onze ouders in St.Pancras beland. Daar was in die tijd wetk. Vandaar dat meerderen met hem zich daar vestigden, en ze gingen vooral in het Zuideinde wonen. Zo af en toe kwam daar een huisje leeg. En meestal was er een stukje grond bij voor eigen eten. (=men kon er zelf zijn aardappels, groente e.d. op verbouwen).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 37