een school in de oorlogsjaren Inleiding: Verleden jaar achtte ik me verplicht i.v.m. mijn ophanden zijnde VUT om stapels oude papieren eens goed na te kijken. Daartussen vond ik toen een in 1946 geschreven verslag over het wel en wee van de christelijke school tijdens de Duitse bezetting. Vermoedelijk is het geschreven door het toenmalige hoofd van de school, de heer A.C.Monster. Deze kwam hier in het eerste of tweede oorlogsjaar. Onder de schuilnaam "Staal" was hij actief in het verzet(L.O.-leider van St.Pancras). Desgevraagd gaf het schoolbestuur van Het Baken ogenblikkelijk toe stemming om het verslag in De KI in op te nemen. Hiervoor zijn we hen bijzonder erkentelijk. VERSLAG over de jaren 1944-1945 betreffende de BIJZONDERE LAGERE SCHOOL te SINT PANCRASbovenweg 248. (dit nummer werd later 68) GEBOUWEN Terwijl het schoolgebouw in 1943 enige maanden bezet geweest is (door Duitse militairen) en de schade, dank zij de activiteit van de Heer -33- Bij de foto's: Boven Piet Schuit en zijn broer Jan, voor de ouderlijke woning. (Nu Benedenweg 104). In de deur moeder Jannetje Schuit-Tegel. Beneden Meester A.C. Monster van de chr.school (zie: Piet "Anders"van Elders, schuilnaam van de onderduiker Piet van der Mout uit Den Haag en burgemeester J.Kronenburg Een foto met een geschiedenis Enkele dagen na de oorlog kwam hier"de-eerste-Canadees-van-na-de- bevrijding"een ordonnans'Nat later kwam men op het idee om deze soldaat te benoemen tot ereburger van St.Pancras. Er werd een oorkonde gecalligrafeerdhierop kwam ook deze foto, omdat de afgebeelde personen resp. waren: hoofd en plaatsvervangend hoofd van het verzet in StPancras en de burgemeester Helaas is de oorkonde nooit uitgereikt Want toen men wilde ove?:gaan tot de uitreikinghad de bewuste soldaat Alkmaar al weer verlatenMen deed nog diverse naspeuringenmaar slaagde er in de na-oorlogse tijd, toen verwarring nog hoogtij vierde, en ook later niet in, om hem terug te vinden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 35