-30- Hij zei er o.a. van: Het is. een bestuurlijk monstrum. Een kamerlid, dat voor schaalvergroting is, mag zoiets niet helpen creëren Hij achtte de open ruimte, het landelijk gebied, niet veilig bij zo'n kleine gemeente, Die zou wel gauw in de verleiding komen om die ruim te vol te bouwen. Ook was hij van mening dat een dergelijke kleine gemeente geen rol zou kunnen spelen in gewestelijk verband. Ook zou zo'n gemeente in de toekomst zijn taken (goede voorzieningen bieden aan de inwoners) niet naar behoren kunnen vervullen. Ook een evt. samengaan met de Langedijk, hetgeen tevens werd voor gesteld, zag hij in de toekomst niet zo zitten. "Komt dat er wel van Wil St.Pancras dat wel En wil de Langedijk het ook wel 7" (Deze ministeriële vragen ontlokten aan de heer Koekoek de verzuchting "Hoe kan de Minister daar nu nieuwsgierig naar zijn? Hij weet heel best hoe de mensen in Pancras en Koedijk en in de Langedijk over dit wetsontwerp denken. Hem zijn uitslagen van gehouden enquetes mee gedeeld. En daar trekt hij zich niets van aan. Hoe kan hij zich in dezen dan wel bekommeren om de wil van het volk..." Tenslotte stelde de minister ook dat hij niet wilde toezeggen dat hij een dergelijke samenvoeging zou bevorderen. Bij de uiteindelijke stemming werd het amendement van mevr. Groensmit- v.d.Kallen met 59 tegen 42 stemmen aangenomen. Bij de foto's: Demonstrerende Pancrassers op het Binnenhofseptember 1971. Boven Demonstrant B. Langeraktoen reeds één van de oudste, zo niet de oudste inwoner van St.Pancras. Beneden Stuurman de Goede, Op de wagen: Mar Spaans-Koedijk en Olivera Slijker-Boskovic

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 32