-1- Bij "DE KLIN" nummer 3. Het verheugt ons bijzonder U deze "KIin" te mogen aanbieden. Het bestuur stelde zich doel om tenminste éénmaal per jaar de leden van onze vereniging iets te laten horen en zien van datgene, wat de werkgroepen bezig houdt. En dat product ligt nu voor U. Wat U er in vindt Om te beginnen enkele jaarverslagen. Daar valt o.m. in te lezen, dat het onze jonge vereniging goed gaat. We startten de vereniging 2 jaar geleden met 200 leden. Verleden jaar was dit aantal opgelopen tot 350. De stijging heeft zich doorgezet en we hebben nu ca. 500 leden. Ende commissie Duif-Wognum zei een nog verdere groei toe. En verder. Enkele artikelen, geinspireerd door hedendaagse pogingen om een einde te maken aan VRIJ SINT PANCRAS. In de heer J.P. Geus, wonend onder de rook van Rotterdam (maar eerder in Koedijk), kregen we een waardevol nieuw lid. Hield hij in het afgelopen winterseizoen een lezing voor ons, in deze Klin vertelt hij meer over agrarisch St. Pancras in vroeger dagen. Ook enkele oudere Pancrassers stuurden een jeugdherinnering in. Een voorbeeld ter navolging. Want we houden ons aanbevolen voor alles wat op de historie van St.Pancras betrekking heeft. Graag zien we dat U Uw kennis zelf voor ons op schrift stelt. Ziet U hiertegen op, of is dit om de een of andere reden niet mogelijk, neem contact met ons op I En wilt U een compleet overzicht van inhoud en foto's, zie dan de laatste bladzijde van deze Klin. Voor het overige: We hopen dat het lezen van deze Klin voor U een interessante be zigheid zal zijn. We hopen dat de inhoud er toe zal bijdragen dat U Uw omgeving nog beter leert kennen. Want ook voor St.Pancras geldt: In 't verleden ligt het heden, in het nu wat worden zal 'De werkgroep "Periodieken'.'

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 3