-25- richting H.H.Waard kijken) En als we het wel samen zouden gaan doen, krijgen we ongetwijfeld ruzie. Bovendien zijn al die gekke grenzen maar lastig. En het Streekplan zegt wel dat de plaatsen Koedijk en St. Pan- cras als zelfstandige kernen moeten voortbestaan, maar dat is onzin. Die plaatsen zijn zo met Alkmaar verbonden, die verliezen hun identi teit nu al. Letterlijk werd er gezegd:5t. Pancras ligt tussen het industriegebied Westbeverkoog en de geprojecteerde woonwijk in de Daal- meer. Van behoud van eigen karakter is geen sprake meer door de in vloed van Alkmaar. Deze gemeente verliest haar agrarisch karakter reeds nu. Zij is te klein om zich te kunnen handhaven tussen de Grote Concentratie en is te zeer betrokken in de Structurele eenheid van Groot Alkmaar. Reactie. Natuurlijk werden de Alkmaarse aanspraken niet voor zoete koek geslikt. De gemeenteraad trachtte tegenspel te bieden. Juli 1966 lag op de raadstafel HET VOOR-ONTWERP VAN WET TOT OPHEFFING VAN DE GEMEENTEN KOEDIJK, OUDORP EN SINT PANCRAS Hierover mocht de raad zijn oordeel geven. En dit gebeurde door diverse raads leden. Enkele fragmenten uit de notulering van raadsnotulist H. van 't Kaar: Jaap de Vries: Mijn overtuiging is dat we dan niet meer zullen worden bestuurd, maar bevoogd als achtergebleven gebied. Het is pijnlijk dat reeds nu in de Alkmaarse raad gesproken wordt over de financiële voordelendie de stad zal hebben als de grenswijziging komt. Is dat het doel van Alkmaar Om ons te gebruiken als sluit stuk van zijn financiële zorgen A. Brandsma: Ook de Alkmaarse stellingDe mensen van de ons omringen de dorpen werken in Alkmaar- zij zijn dus economisch gebonden aan Alkmaar en dus moeten deze dorpen door Alkmaar worden geannexeerd is niet houdbaarHet herinnert aan de manier waarop Hitier aanspra ken maakte op Tsjechoslovakije... Allereerst is slechts een klein gedeelte van onze bevolking werkzaam in Alkmaar. En doorgevoerd houdt die stelling in dat Alkmaar geannexeerd moet worden door Y-mondwant heel wat Alkmaarders zijn via de hoogovens economisch gebonden aan de Y-mond. C. Duif Szn.: Als woongemeente is St.Pancras zeer in trek. Zelfs voor veel oud-AlkmaardersEn zij zijn hier heel goed thuis en willen vast niet terug naar Alkmaar. Moet nu het domme getal doorslag geven Alkmaar zit te springen om de 50.000 inwoners vol te krijgen, want dan wordt de uitkering per inwoner 18,hoger.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 27