-23- De jaarlijkse erfpagt van de Visserij in de Vroonermeer ugtgetrokken tot 25.0.0.. Daar toe heeft van alle oude tijden dit meer alleen gecontribueert 161012en de Daalmeer 't overige. Aan het eind van de veiling werd duidelijk dat Abraham Quevellerius St.Pancras voor 9.900,-.-. had gekocht en hij dus de HEER van St.Pancras was. 1) Noord Scharwoude werd verkocht voor 20.500.-.-., Zuid Scharwoude voor 19.100.-.-. en Broek voor 20.300.-.-. Vergelijkt men deze prijzen met de opbrengsten van de warmoestienden enz. dan kan er enige overeenkomst worden ontdekt. Aardig om te weten is, dat de gemeenteraad van Broek de eigen heer lijkheid kocht. Als nieuwe eigenaar wordt dan ook vermeld: de regenten van Broek. Ook Oudorp kocht zichzelf. De regenten behoefden hier slechts 4.850. te bieden. In deze beide dorpen konden dus een aantal zaken plaatselijk worden geregeld.Vermoedelijk is wel eens met jaloerse blikken hun kant opge keken. Maar... Koedijk werd gekocht door burgemeester en regeerders der stad Alkmaar voor 5.200,-.-.- Ook dit kwam meer voor. Een grote naburige plaats, die op deze manier een vinger in de pap van een of meer dorpen in de regio te krijgen. Bepaald was dat bij vererving door de erfgenaam een zeker recht moest worden betaald.De Staten wilden die gelegenheidsinkomsten niet kwijt en bepaalden dat indien een gemeenschap eigenaar werd, deze gemeen schap een naam- of sterfheer aan moest stellen. Overleed die, dan moest men dit recht betalen en een nieuwe naamheer aanwijzen. Vaak werd dan een baby of kleuter gekozen.... Vermeld werd ook dat de baljuw het recht van approbatie had. Later kreeg de HEER van St.Pancras dit. Het betekende dat het beroepen van een predikant en het benoemen van een schoolmeester, door de HEER moest worden goedgekeurd, (of afgekeurd) In Langedijk leverde dit enkele malen moeilijkheden op, voor Pancras vond ik ze niet. En...tijdens de Franse Overheersing- de tijd van "vrijheidgelijkheid en broederschap" raakte de HEER veel van zijn feodale macht kwijt. 1) Zie ook in deze KL INJ.P.Ceus 'ABRAHAM QUEVELLERIUS, HEER VAN SINT PANCRAS

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 25