„v -1 «-1 - r -18- V RIJ SINT PANCRAS .verkocht in en door de vrije Republiek (Resolutie tot Verkoopinge der Am- bagtsheerlijckheden van verscheijde(nedorpen ir~o o^J^v> y 1/ en plaatsen 15 Augusti 1730 INLEIDING 15 augustus 1730. Een tijdstip in de eerste helft van de 18e eeuw. Bekend in de Vaderlandse geschiedenis als Regenten- en pruikentijd. Een tijd met veel misstanden, met corruptie van hoog tot laag. Onder andere bij de belastingen. "GEVRAAGD EEN BELASTINGPACHTER De regering behoefde nooit lang te zoeken. Er was vast wel iemand bereid om jaarlijks een vaste som geld in 1s lands kas te storten. In ruil daarvoor mocht hij dan in een bepaald gebied de belasting innen. Natuurlijk zorgde hij ervoor dat de totaalopbrengst van de accijnzen hoger was dan het bedrag, wat hij af moest dragen. En iedereen merkte, dat de belastingpachters snel rijk werden.... (In de Bijbal is sprake van tollenaren)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 20