-14- Ergens vond ik nevenstaand kaartje. Het had als opschrift "Het krijgstoneel': Hiermee wilde men aangeven dat hier de meeste gevechtshandelingen plaatsvonden Langs de Munnikewegde verbindingsweg tussen Alkmaar en de hogere geestgronden liggen 3 burchtengebouwd door Willem II en zijn zoon Flor is V.De onderlinge afstand van de burchten was zo, dat boogschutters vanaf de buichtmuur ongeveer een halve afstand konden overbruggenGezamenlijk kon men dus het tussenliggende terrein verdedigen De stippellijn tussen "Hughendijc" en Rekere^^ is de Hoornse vaart, die voor afwatering van de Heer Hugowaard zorgt. In 1296 werd Flor is V vermoord. Zijn opvolger, graaf Jan I, een kind nog, is dan in Engeland. De Friezen, belust om hun vroegere vrijheid terug te verkrijgen, werpe het grafelijke juk af. En ze worden hiertoe aangespoord door de bis schop van Utrecht. Hoe de opstand precies werd georganiseerd, is me niet bekend. Het lijkt er op of die wel vrij algemeen was. Uit bepaalde gegevens zou opgemaakt kunnen worden, dat elk van de vier ambachten zijn eigen aanvoerder koos. In een oorkonde worden nl. vier personen genoemd die de graaf als de raddraaiers beschouwde en uit hun namen kan men iets distilleren. Het waren: Pieter Benninc -(Bennenbroek-Houtwoudingher ambacht) Oubal op den Oudendijc -(Oudendijk bij Avenhorn-Drechtingher ambacht) Fedde van Vroenen -(Geestmannerambacht) Brune Jan-vermoedelijk uit Nedorpingher ambacht. Eerst maakten de Friezen enkele burchten van Floris V met de grond gelijk, nl. die van Wijdenes (Wines) Eenigenburch (bij Warmenhuizen) en Nuwendoorn (bij Krabbendam)Deze burchten waren als versterkingen in het gebied aangelegd en bedoeld om van daaruit de Friezen in bedwang te houden. Geen wonder dat dezen de burchten als symbolen van onderdrukking zagen en ze 'teerst aan beurt waren om te worden opgeruimd Vervolgens werd Medemblik verwoest. Dit om de burcht, die in de onmiddellijke omgeving lag, beter te kunnen aantasten. Maar deze

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 16