-12- In water en moeras hadden ze sterke bondgenoten. Het kaartje hiernaast kan dit verduidelijken. De graven hadden Kennemerland in hun bezit. West Friesland, dat zoals het kaartje vermeldt, toen uit vier vier ambachten .bestondwas geheel door water omringd. In het westen was de Rekere, een soort wadstroom, lange tijd in open verbinding met de zee. In het zuiden lagen Beemster en Schermer en voor het overige bood de zee bescherming tegen invallen. Het is het gebied dat binnen de oude Westfriese Omringdijk ligt, een dijk, die toen ook al grotendeels of geheel aanwezig was. Veel aanvallen werden vanuit Alkmaar ondernomen. Oudorp en Vronen waren dan het eerst aan de beurt. Langdurig succes hadden de aanvallen de eerste 3 eeuwen nooit. En stak men noordelijke: de Rekere over, in de buurt van Schoorldam, waar het niet zo diep was, dan was Alkmaar onverdedigd en was er grote kans op een plundertocht van de Friezen. Het meeste succes hadden de graven met een inval tijdens een vorst periode. Dan wisten ze vaak diep in het Friese gebied door te drin gen. Of...en dit paste Floris V met succes toe, als men hun land over de Zuiderzee benaderde en het aan de oostkant binnenviel, waar het hoger en droger was. In 1288/1289, toen de Friezen murw waren gemaakt door enkele zware overstromingen, gelukte het Floris V om heel West Friesland te onder werpen. En waarom nu die tegenstand tegen de Hollandse graven Waren de Friezen zo vrijgevochten dat ze van geen enkel gezag wilden weten Vermoedelijk lag het iets anders. Wel regelde men graag zijn eigen zaken, (via een soort volksvergadering En er hebben in Friesland graven geregeerd, waarbij van onenigheid geen sprake was. Waarschijnlijk zag men in hen regeerders, die hun taak dienend uitoefenden. Als mensen, die toezicht uitoefenden voor een koning of keizer, die ver weg woonde. Mensen, aan wie ze een redelijke belasting betaalden en die dan voor hun veiligheid werd aangewend. De Westfriese omringdijk is er niet vanzelf gekomen Was een graaf evenwel uit op eigen gewin, probeerde hij steeds zijn macht te vergroten en wilde hij over een steeds groter gebied heersen, en moesten zijn onderdanen hem steunen in dit streven, ja, dan gaven de Friezen "niet thuis". En Floris V behoorde eerder tot de laatste, dan tot de eerste categorie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 14