-11- VRIJSINTPANCRASI ende vertornden al t' hant dat dorp Vronen al te male (Melis Stoke) 1296 - Floris V wordt door de edelen vermoord. Zo leerden we vroeger op de lagere school. Weet U het nog De gevangen graaf, handen vastgebonden op de rug, probeerde tijdens zijn transport te ontsnappen. Met paard en al getaakte hij te water en werd toen door woedende edelen vermoord. Edelen, die Floris eerst op een minder zachtzinnige wijze had onder worpen en die zó wraak namen. En ook de hogere politiek was in het spel betrokken. Eerder was Floris een bondgenoot van Engeland, (ja, deze graaf deed het niet voor een beetje) Zijn zoon Jan werd, om het bondgenootschap te bevestigen, gekoppeld aan een Engelse prinses. En plotseling liep Floris over naar Engelands aartsvijand, Frankrijk. En dat nam Engelands koning Edwatd niet. Hij stookte een aantal Hollandse edelen tegen Floris op... Zij luisterden maar al te graag. En één van hen, Gerard van Velzen, had zelfs nog een bijkomend motief om op Floris wraak te nemen. Als we Melis Stoke mogen geloven schreeuwde Gerard van Velzen, op het moment dat^ Floris werd vermoord, deze het volgende toe: ""dat gij mijn broeder vermoordde weleer dat had ik u al wel vergeven. Nu hebt gij benomen mijn vrouw haar eer dat zal u kosten het leven."" Misschien was veel van het bovenstaande, zo niet alles, bekende kost voor U Maar is er wel eens gezegd, dat ce moord op Floris V in feite het begin van de ondergang en verwoesting van het oude Sint Pancras - toen nog Vronen geheten- was Wat was het geval Diverse Hollandse graven stelden alles in het werk om hun invloed en macht uit te breiden. En vaak werd een begerig oog op Friesland ge slagen. Het eerst was dan West Friesland aan de beurt. (Het onder scheid van West- en Oost Friesland werd toen nog niet veel gemaakt, meestal werd het gehele gebied Friesland genoemd.) Reeds voor het jaar 1000 deden HolJandse graven pogingen om hier vasta grond te verkrijgen. Aanvankelijk met weinig succes. Gedurende 300 jaar wisten de Friezen hun vrijheid redelijk goed te bewaren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin | 1988 | | pagina 13