-10- Om onze kennis over de geschiedenis van St.Pancras op deze manier te vergroten, zouden we graag van een ieder, die meer over oude putten en het gebruik van weibuizen of zuigbuizen weet, willen vragen: "Neem contact met ons op, zo kunnen we er metelkaar weer van leren." Hieronder een tekening van een gevonden zuigbuis. A i I! F Gedeelte van een zuigbuis, gevonden in een inpandige welput. (Noordeinde). De buis bestaat uit twee delen: het bovenste deel (A) (tenminste 3.50 m, de top was verweerd) bestaat uit een holle boomstam met een diameter van ongeveer 24 cm, het onderste deel (B) 50 cm lang) is eveneens uitgehold. De bodem is echter afgeslo ten. Iets boven de bodem is een opening gemaakt. (C) Beide delen zijn met een conische verbinding tot een geheel gemaakt. De naad is met een leren band afgedicht. (D) Ter hoogte van de naad is de omtrek tot achtkantig afgevlakt. Ter versteviging zijn plankjes aangebracht. (E) De onderkant van de buis heeft waarschijnlijk met piketpaaltjes in de zandbodem van de put verankerd gezeten. (F) De totale lengte van de buis was dus ruim 4 meter. Werkgroep archeologie.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1988 | | pagina 12