-7- AANVULL ING In de vorige "KLIN" vertelde ik iets over gebeurtenissen en personen, betrokken bij de fusillade, die op 15 april 1945 bij de spoorwegover gang plaats vond. Ik trachtte toen zo volledig mogelijk te zijn, maar was me ervan bewust dat ik hier vermoedelijk niet in zou slagen. Aan het verhaal gingen verleden jaar een aantal gesprekken vooraf. Ik sprak een aantal mensen, die actief aan het verzet hadden meege daan. Zij vertelden me dat ze "van hogerhand" opdracht hadden gekre gen om het "bruggetje van Leyen" in de lucht te laten vliegen. Maar zij hadden geweigerd om deze opdracht uit te voeren. Dit, omdat men vond, dat de oorlog op zijn eind liep en omdat men er weet van had, dat de bezetter had gedreigd met zware repressailles indien er ook nog maar iets met de spoorlijn zou gebeuren. Dit is me verteld door verzetsmensen, die niet meededen aan de sabotage-daad. Kortgeleden kwam ik, min of meer toevallig, in aanraking met iemand, die wel heeft meegeholpen. Zijn opmerkingen brachten me aan het denken. En ik meen dat hij er meer dan recht op heeft, dat ook zijn lezing wereldkundig wordt gemaakt. Want De saboteurs hebben nogal wat negatieve kritiek gehad. Het publiek, meer dan verontwaardigd over het neerschieten van 20 Nederlanders, was woedend op de Duitsers. Maar ook de betrokken verzetsmensen moesten het ontgelden. Zo zei de secretarie-ambtenaar Smit me: "Ik ben blij dat ik op 15 april 1945 niet wist, wie dit hadden gedaan. Want had ik het wel geweten, dan was ik in staat geweest om hen aan te geven...." In het boek "DE MANNEN VAN OVERSTE WASTENECKER" wordt op blz. 182 dit iets algemener verwoord: ""Er is door het publiek veel kritiek geleverd op het sabotagewerk De grote "men" meende, dat deze aanslagen op spoorwegenop auto's, dat het schieten op leden van de Duitse Wehrmacht dat het verplaatsen van verkeersbordengeen nut had, en slechts slachtoffers kostte onder de gijzelaarsde politieke gevangenen en de burgerij."" Dit soort reacties vielen en vallen hier te beluisteren. Zoals: "Het was een onverantwoorde wilde actie" Of, iets toleranter: "Het was zomaar een losse sabotage-groep

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 9