-6- een aantal miniaturen van voorwerpen, welke hier vroeger waren te zien, zoals een "plee", een boenstoep, tuindersgereedschap en één van de 7 bruggetjes van het Daalmeerpad. En om de tentoonstelling nog wat feestelijker te maken, zorgde een van onze medewerkers voor bloemen van eigen kweek. De tentoonstelling is o.i. zeer goed geslaagd. Zeer veel mensen bezochten en bekeken de tentoonstelling. En... wat voor de vereniging belangrijk is, we mochten meer dan 50 nieuwe leden begroeten. Na de tentoonstelling is in de werkgroep gesproken over een nadere omschrijving van de doelstelling van onze werkgroep. Hieruit voortvloeiend kwam de bezinning over wat we in 1987 als ons werk zien. Natuurlijk blijft ons streven gericht op het uitbreiden van de foto-collectie en het uitzoeken van wie en wat op de foto's staat afgebeeld. Tevens wordt aandacht besteed aan meer recente zaken, zoals het fotograferen van zaken, die op de nominatie staan om te verdwijnen. Zo werden er foto's gemaakt van de MOLENHOEVE, zowel binnen als buite Ook de afbraak van het pand van bakker Verkuil werd vastgelegd. Ook oude gevels hebben onze aandacht, vooral als op de kap nog een mooie makelaar aanwezig is en ander sier-en lofwerk. Kortelings schaften we een episcoop aan. Met dit apparaat kunnen foto's direct op het scherm worden geprojecteerd. We hopen U t.z.t. dit te demonstreren. Tenslotte zijn we op zoek naar een METALEN ARCHIEFKAST, om foto's, negatieven en bijbehorende teksten in de laden te kunnen opbergen. Wanneer er iemand is, die ons voor een zacht prijsje aan zo'n apparaat kan helpen, dan houden we ons aanbevolen. een MAKELAAR, die geen huizen verkoopt maar een huis siert.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 8