-5- rondachtige balletjes waren gevonden, ongeveer ter grootte van een knikker. Deze "knikkers" werden in de bovenste grondlaag van ongeveer 20 cm diep gevonden. Herkomst en funktie van de "knikkers" zijn voor alsnog onbekend. We schreven een brief aan de heer Woltering, Provinciaal Archeoloog van N.Holland en vroegen hem daarin om een opgave van alle bekende vondsten uit ons werkgebied. Op een aantal bouwterreinen werden veldverkenningen gedaan en grondboringen verricht om na te gaan of er ook sporen waren van een vroegere bewoning. De bovenstaande aktiviteiten willen we het komende jaar verder uit bouwen Ook willen we meer bekendheid geven aan het bestaan van onze werk groep. Vandaar dat we een naam bedachten voor deze werkgroep. Onder deze naam willen we publikaties doen in de KLIN of in een plaatselijk week blad. De gekozen naam is een samenvoeging van "Vrone" en "Archeologie" wat "Vronologie" opleverde. Hierbij is een embleem bedacht. Dit bestaat uit een paard op de geest rug van St.Pancras, met daaronder een oudheidkundige pot, en ter weerszijden van de geestrug riet en water. Mochten er mensen zijn die willen meewerken aan de aktiviteiten van onze werkgroep, geeft U zich dan op by de secretaris van de Vereni ging Oud Sint-PancrasElders in dit blad kunt U zijn naam en adres vinden. Harry Olie. VERSLAG OVER 1986 VAN DE WERKGROEP "OUDE DORPSFOTO'S Na de formatie van de werkgroep gingen de leden reeds bij de eerste maandelijkse bijeenkomst aan de slag voor de tentoonstelling, die gehouden werd tijdens de nazomerfeesten in september 1986. Van meer dan 150 foto's werd uitgezocht, welke personen op die foto's stonden afgebeeld. Tientallen mensen werden bezocht om dit te achter halen. Alle foto's werden door de heer Beens afgedrukt op tentoonstellingST formaat en verder klaar gemaakt om te worden tentoongesteld. Om het geheel nog wat meer aan te kleden werd gebruik gemaakt van

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 7