BESTUUR Voorzitter J.H.J. Wokke, Benedenweg 55, tel.3648 Secretaris J.J. Meyles, Daalmeerpad 11, 2651 Penningm. GJKoopman Fuut 19, 2833 Alg.adj A. Brandsma, Benedenweg 103, 2314 Leden H. Beens Noordeinde 4, 3058 J. Vermeer, Vinkenlaan 14, 3122 A. Vroegop, Noordeinde 15a 2678 WERKGROEP - ADRESSEN oude dorpsfoto's archeologie archiefonderzoek periodieken H.Beens, Noordeinde 4, tel. 3058 H.Olie, Twuyverweg 26 2058 J.Vermeer, Vinkenlaan 14 3122 A.Brandsma, Benedenweg 103 2314

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 60