-56- I_N_H_Q_U_DwanD_eK_L__I_Nnr.2 b 1 z Bij de KLIN no. 21 Jaarverslag van de Vereniging 2 Jaarverslag van de werkgroep "archeologie" 4 Verslag werkgroep "Oude Dorpsfoto's"5 Aanvulling 7 Een oude put11 Foto's 15 "gekollen tert in het bos"17 Personen uit het kasboek29 Herinnering uit de oorlogstijd35 Voorwoord bij een levensverhaal 36 Herinneringen van Piet Schuit met daar doorheen gevlochten: Uit de tijd van loco-burg. Jan Schuit 37 Foto's 51 F oto-rubriek53 P.S55 Inhoudsopgave 56

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 58