Üp beide foto's komt het brandspuithuisje voor. Dit werd gebouwd in 1879. De foto's zijn dus van na 1879. In dit huisje werden de brandbestrijdingsmiddelen opgeborgen. Soms werden er ook kwaadwillige personen in opgeborgen en deed het dus dienst als een soort "nor". In 1912 liet dokter Melchior een woning bouwen naast het gemeentehuis. Op aandrang van deze arts werd het brandspuithuisje afgebroken en op de Gemeentekrocht, tegenover de Molenhoeve, weer opgebouwd. Dokter Melchior, die graag een bredere straat voor zijn woning had, betaalde de helft van de verplaatsingskosten, zijnde 79,98. Bij het brandspuithuisje was ook ergens een urinoir of, zoals de notulen het noemen, een waterplaats. Waarschijnlijk was dit aan de noordkant. Het heeft de mannelijke bevolking niet belet om ook van de zuidzijde gebruik te maken, wat zichtbaar is aan de donkere urinevlek- ken aan de onderzijde van het gebouwtje. H.Beens P._S. Niet ondertekende artikelen mag U toerekenen aan de werkgroep Periodieken. H.Duif schreef een persoonlijke herinnering uit de oorlogsjaren. Een schitterend initiatief. We wekken U gaarne op dit ook eens te doen, iets vertellen van vroeger. Zo kunnen we (kleine) zaken uit onze dorpsgeschiedenis vastleggen. WELKE OUD - PANCRASSER VOLGT Indien gewenst, proberen wij de taalkundig minder sterke punten uit Uw bijdrage te halen. Als aanvulling op AANVULLING. Mijn zegsman van de L.O., die aanvankelijk meende dat de aanslag op de spoorlijn in verband stond met de V-l, vertelde ik wat ik later had vernomen. Na enig nadenken zei hij: Die man heeft gelijk. Dat was inderdaad in verband met de Georgiers op Texel. De eerdere aanslag op de spoorbrug was gericht op de V-l. Bij het levensverhaal van Piet Schuit moet wel bedacht worden, dat hij dit schreef in 1976/1977. Zijn broer Jan leefde nog Overigens houdt "OUD SINT-PANCRAS"zich aanbevolen voor dagboeken van mensen uit St.Pancras. -55-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 57