-54- Talrijke foto's, door hem gemaakt, stellen ons nu in staat om reeds lang verdwenen zaken, nog te kunnen bekijken. Vermoedelijk dateren zijn oudste foto's uit 1885. Vermoedelijk, want de meeste foto's werden niet gedateerd. Dit is slechts bij een enkele het geval. Bij de overige foto's moeten we proberen om ze zo goed mogelijk op leeftijd te schatten. Nu behoeven we niet geheel te raden. Want we hebben wel enkele hulp middelen bij de hand. Eén van die hulpmiddelen wordt gevormd door notulen van de kerkelijke en de burgerlijke gemeente. Een ander wordt gevormd door de couranten uit die tijd, nu vaak nog te vinden in de archieven. Nog een ander is dat we soms iets kunnen schatten omdat we de leeftijd van de personen ongeveer weten. Zo leidden we de ouderdom van de foto Benedenweg-Helling af van de leeftijd, die Piet Schuit toen gehad zal hebben. Een mooi voorbeeld vormen ook de beide foto's van de Nederl. Herv. kerk, afgebeeld op blz. 52. Op beide foto's is de wijzerplaat te zien op de kerkmuur Andere foto's tonen een of meer wijzerplaten in de kerktoren. Wel, de verhuizing vond plaats in 1907. Dit valt te lezen in de gemeenteraadsnotulen. Hier kan dus geconcludeerd worden dat beide foto's dateren van voor 1907. Maar we kunnen verder gaan. Bij de bovenste foto valt op dat de wijzerplaat zit op een wat rechthoekige, houten plaat. Het lijkt wel op een psalm- en gezangenbord in de kerk. Dit bord is reeds te zien op een gravure uit 1726. Op latere foto's zien we een ronde wijzerplaat. Wanneer het rechthoekige bord is verdwenen, weten we (nog) niet. Nu kunnen we alleen nog maar zeggen dat de bovenste foto ouder is dan de onderste. Maar er valt nog meer uit te halen. Op beide foto's is iets van de Twuyverweg te zien. Op de bovenste foto is de Nederl.Hervormde pastorie "De Herdershoeve" goed zicht baar. Op de onderste foto is De Herdershoeve gedeeltelijk zichtbaar, (achter het brandspuithuisje). Daar is naast de pastorie nog iets te zien( achter het gemeentehuis), nl. het dak van een boerderij. Dit was de woning van één van de Pancrasser burgemeesters, de heer P.Nobel, die van 1869 - 1891 (het jaar van zijn dood) hier burger vader was. Later werd deze boerderij bewoond door drie gezinnen. Op 5 december 1895 werd deze boerderij door brand verwoest, (zie KLIN nr. 1.) Zeker is dus dat deze foto van 1895 is of eerder en de bovenste foto is nog ouder.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 56