De eerste ansichtkaarten met daarop dorpsgezichten werden hier om streeks 1?00 in omloop gebracht.Enkele kaarten werden zelfs inge kleurd. Verder komen we foto's tegen, in diezelfde tijd gemaakt, door rond trekkende straatfotografen.Vaak zijn dit foto's, waarop een aantal inwoners voorkomen. De fotograaf was dan verzekerd van een bepaalde afname. Een voorbeeld van zo'n foto staat in deze KL IN, de groep kinderen op de Benedenweg ter plaatse van de huidige Helling(blz51 Er bestaan nog oudere foto's, zoals schoolfoto's. Dus op bestelling gemaakte foto's. In die dagen een hele gebeurtenis. De kinderen wer den verzocht om in zondagse kledij op school te komen. Op één van deze foto's komt zelfs de veldwachter voor.Vermoedelijk niet als orde-handhaver, maar om de belangrijkheid van de foto nog eens te onderstrepen. Veel zaken van véór 1900 zouden wellicht voor ons oog verborgen zijn gebleven, als St.Pancras in die tijd niet een heel goede amateur- fotograaf was rijk geweest. Ds. P.H.Versteeghpredikant bij de Nederl. Hervormde Kerk van 1876 tot 1913, was behalve op kerkelijk gebied ook op ander terrein actief. Zijn grote hcbby was de fotografie. Voor die tijd uniek I Vooral omdat hij reeds aan stereo-fotografie deed. -53- FDTORUBRIEK.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 55