En dat stel ging te biljarten naar Krasnapolsky Dirk had een halve metwerst gekocht en Jaap had 5 blauu/e kielen overelkaar aangetrokken. Telkens als de tegenpartij aan de beurt was, trok Jaap een blauwe kiel uit, om de tegenpartij uit concentratie te krijgen. En Dirk huppelde om het biljart en- wees met het stuk wordt aan, hoe naar zijn mening, de stoot het best gemaakt kon worden. Slotzin vaïfêen raaas^vryOafering met handtekening van o.a. J.Schuit. BIJ DE FOTO. De hiernaast afgebeelde foto sluit enigszins aan bij het levensverhaal van Piet Schuit. De groep staat op de Benedenwegdaar waar nu de Helling en de Beneden weg bij elkaar komen. Op de plaats van het linker huis is nu de tuin en het gebouw van de Christelijke Kleuterschool. De woning rechts in ongeveer 20 jaar geleden afgebroken. Het huis werd door 2 gezinnen bewoond. Nu staat daar de woning, bewoond door A.Brand sma Het linker huis werd wel armenhuis genoemd. En dit werd door een drieJ tal gezinnen bewoond. Het gedeelte aan de Benedenwegtent is wel' als wintel gebruikt. Aan de overkant was 't ouderlijk huis van Piet Schuit. We probeerden te weten te komen wie de afgebeelde personen waren en gingen er ook mee naar Piet Schuit. Hij herkende zichzelf in het kleine jongetje rechts met de grote hoed op. Naast hem, ook met hoed zijn later overleden zusje Aagje. De grote jongen achteraan was Jaap Miessen. De vrouw, staande voor het rechterraam met een kind op de arm is de weduwe Trijn Smit-Keizer. Zij kwam in de laatste wereldoorlog in Zaandan om het leven. De foto zal omstreeks 1903 zijn gemaakt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 52