Zijrt moeder, een oud vrouu/tje met een hul en een boerehoedje op, keek me aan en zei: "Hij liegt het hoor'.' Bertus Woutering, die bij lange na niet moeders mooiste u/as, placht altijd te zeggen: "Van buiten ben ik wel lelijk, maar van binnen ben ik toch een olijke jongen'.' Het jaar 1917, midden in de eerste wereldoorlog, was een nat jaar. "Das gien wonder" zei Gerrit Woutering: "ze skiete de lucht gunter an pap'.' Kerk en maatschappij. Mijn ouders waren van oorsprong hervormd, maar ze konden zich niet verenigen met de toenmalige kerkelijke inzichten en dogma's, (die nu grotendeels vervallen zijn). Hat autoritaire en dwangmatige optreden van de dominees, de diaconie. Het enge standpunt tegenover anderdenkenden of tegenover een andere christelijke leer. Dat bijna kinderlijk fanatieke standpunt, deed ook mijn ouders afzien van kerk en geloof. Ik denk dat dit grotendeels de oorzaak is geweest dat de kerken al minder werden bezocht. En de onderlinge verhouding tussen de verschillende richtingen was kortweg vijandig. De katholieken kochten onder dwang van mijnheer pastoor bij katholieke middenstanders. En dat was bij gereformeerden en hervormden niet veel beter. De één kamde de ander zijn geloofsovertuiging af. De geestelijke leiders propageerden een strenge afscheiding. Als dit de christelijke naastenliefde uit de bijbel is, dachten velen, dan behoeft het van mij niet meer. Wel bleven en waren in mijn jonge jaren nog veel mensen lid van de kerk. Ook al bezochten ze nooit een kerkdienst. Praktisch elk kind werd gedoopt, anders was je niks. Zo ook Jaap. Hij ging nooit naar de kerk, maar hij was wel gedoopt en aangenomen Uit armoede ging hij naar de diaconie om steun te vragen. Dat kon hij krijgen, een daalder 1,50) per week, maar dan moest hij wel trouw de zondagse-kerkdienst bezoeken. Zijn buurman zag hem uit de kerk komen en zei verwonderd:"Zo, Jaap, ook te tempelen geweest "Ja", zei Jaap, "noodgedwongen'.' Spontane naastenliefde ontbrak. Nee, dan was er meer waardering voor het Leger des Heils. Die mensen dien(d) het chistendom. -43-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 50