-3- doen om plaatselijke oudheden ongeschonden te bewaren. We noemden als onderwerpen: de Oostwal, voorzover nog bestaand, onze enige plaatselijke molen, bekend onder de naam: de molen van Jong het nog bestaande gedeelte van de Veert bij het Daalmeerpad. Door de gemeente werd positief gereageerd. We besloten om jaarlijks de wensenlijst aan de gemeente kenbaar te maken en hierop ook aanvullingen te geven. Het werkgebied van de gemeente werd bepaald. Van Halvemaansbrug tot Nauertocht, Van Noordhollands kanaal tot de Ringvaart HHW. Eveneens werd afgesproken om Pancrasser kranteknipsels te bewaren en te registreren, (bijzondere gebeurtenissen in onze gemeente). Josine Koopmans was zo goed om dit werk op zich te nemen. Eind 1985 drukten we ansichtkaarten en stuurden die bij wijze van Nieuwjaarsgroet aan onze leden. Het leek ons goed om eind 1986 iets soortgelijks te doen. Herman Slagmolen maakte een mooie pen tekening van een gebied, waar momenteel ook weer flinke wijzigingen plaats vinden. De tekening werd inmiddels aan onze leden toegezon den. A.Brandsma stelde zich beschikbaar om de werkgroep "periodieken" te gaan leiden. Door de voorzitter werd een huishoudelijk reglement opgesteld. In een gecombineerde vergadering van bestuur en werkgroepleden is dit besproken. In de komende ledenvergadering zal het aan de leden worden voorgelegd. De juiste datum van deze vergadering zal nog bekend worden gemaakt. Indien U hiervoor belangstelling hebt, kunt U statuten en het concept-huishoudelijk reglement bij de secretaris opvragen. Op 7 en 8 januari werd in het Baken een filmavond gehouden. Vertoond werd een film van de familie Admiraal over een kruideniers klanten-uitstapje in de dertiger jaren. De heer Jaap Wagenaar vertoonde kleurenfilms over de verkavelingswerkzaamheden en ons dorp in 1970. We mogen op twee geslaagde avonden terugzien. Tevens danken we het schoolbestuur van "Het Baken", wat ons tegen een zeer geringe vergoeding zaalruimte voor tentoonstelling en film avonden beschikbaar stelde. En wat zijn onze plannen voor het komende jaar Doorgaan op de ingeslagen weg en dit zo mogelijk, verder uitbouwen. Leest U daarvoor ook de verslagen van onze werkgroepen. Verderproberen om het ledenaantal nog meer te verhogen. Ook dit kan onze werkzaamheden alleen ten goede komen. Jaap Meylessecr

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 5