Bij nu vergeleken stond de techniek in het jaar 1910 nog in de kin derschoenen Er was in ons dorp geen waterleiding, geen gas en geen elektra. Op petroleumstellen en een fornuis werd gekookt. De verlichting werd gedaan met petroleumlampen. Het water kwam uit de regenbak of put, dus dit was of regen- of grondwater. Het werd niet gefilterd, want filters bestonden toen niet Logisch dat veel mensen stierven aan besmettelijke ziekten. Toen er omstreeks 1913 waterleiding werd aangelegd, protesteerden de mensen daartegen. Het moest per gezin per week 25 cent kosten, en dat was toen een hele uitgaaf. Maar de regenbakken werden afge keurd en al mopperend en klagend over die uitgave moesten de bur gers dat maar aanvaarden. Lajter, ik meen omstreeks 1915-1916 kwam er gas en omstreeks 1920 elektrische stroom. Ook weer met de nodige protesten. De onkosten werden steeds hoger en het was nog gevaarlijk ook. Ook toen werd tegen elke vernieuwing geprotesteerd. Maar langzaam kwam de technische ontwikkeling op gang maar steeds bleef de klacht, dat het onbetaalbaar was. Een fiets was een luxe, alleen voor de beter-gesitueerdenEen arbeider moest lopen. -45-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 47