-40- UIT DE TIJD VAN RAADSLID - WETHOUDER - LOCO-BURGEMEESTER JAN SCHUIT. Met het doel wat gegevens te verzamelen om de ouderdom van onze dorpsfoto's te bepalen, spitte ik enkele notulen-boeken uit het gemeentel-archief door. (zie ook wat wordt vermeld bij de twee oude foto's van de N.H.Kerk) Het was nl. de tijd dat je inplaats van naar de kerkmuurje blik wat hoger moest richten om aan de weet te komen hoe laat het was. In die tijd besloot men ook om het houten hek voor het gemeente- en schoolhuis te vervangen door een ijzeren hek op een stenen voeting. Ook toen was de Raad groot in de kleine zaken. Het ging nl. aldus: 1. Op voorstel van B.en w. werd besloten om daar een ijzeren hek te plaatsen. 2. Enkele vergaderingen later komen enkele raadsleden bij de rond vraag op dit hek terug. 3. Tijdens de vakantie van de burgemeester vragen 5 raadsleden om een spoedvergadering i.v.m. dit hek. Hierover wordt dan lang en breed gesprokenmaar men komt er niet uit. 4. In de vierde vergaderingburgemeester Smit is dan weer aanwe zig, wordt het hek opnieuw bekeken. Allerlei voorstellen worden ingediend. 2 of 3 poorten. Enkele en dubbele poorten. Het hek moet wat anders staan als het vorige. En de stemmen staken.... Gelukkig weet men uiteindelijk een compromis te vinden. Anders hadden de burgemeester Smit en schoolmeester Engel het zonder hek moeten stellen. En van deze raad maakte Jan Schuit, de grootvader van Piet Schuit deel uit. Er waren toen 2 stromingen in de raad. Dat wordt o.a. duidelijk als in 1901 P.Greeuw en 99 andere inwoners verzoeken om voortaan de kermis weer op zondag te laten aanvangen en niet op maandag. Drie raadsleden zijn voor inwilliging van het verzoek, nl. D. KloosterboerJb. Ruys en Jn Schuit. En S.Duif, M.Kalis, Jb. Wagenaar en burgemeester L.van der Vijzel, die toen naast bur gemeester ook raadslid was, zorgden ervoor dat er op zondag geen kermis kwam. Als Van der Vijzel in 1903 overlijdt wordt hij als burgemeester opge volgd door F.Smit, terwijl A.Nobel in zijn plaats raadslid wordt.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 42