B ij "DE K L I N" nummer 2. "Oud SintPancras" is bezig aan zijn tu/eede verenigingsjaar Vandaar dat het hoog tijd wordt dat "De Klin" nummer 2 bij de leden op tafel komt. Over leden gesproken Het aantal groeit gestaag. Verleden jaar had de vereniging ruim 200 leden. Nu ongeveer 350. En ons propagandisten duo Duif-Wognum is nog bij lange na niet tevreden In het bestuur is er over gesproken om "De Klin" te laten druk ken. Sommige bestuursleden vonden de inhoud te waardevol voor stencilwerk Haar.drukkosten zijn hoog. En we willen de contributie zo laag mogelijk houden. Vandaar dat IJ weer een gestencilde KLIN krijgt. Maar die bevat wel enkele gedrukte foto-bladzijden. Donderdag 26 maart hielden we onze jaarvergadering. Enkele, toen naar voren gebrachte verslagen, vormen een onder deel van deze KLIN. Voor het overige: We hopen dat deze KLIN mee zal helpen om de band tussen U en "Oud Sint-Pancras" te versterken. En als dat gebeurt, maak dan ook eens een niet-lid op onze vereniging attent. De werkgroep "Periodieken". -1-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 3