VOORWOORD bij het levensverhaal van Piet Schuit. Van de herinneringen van Piet Schuit geven we in deze "KlIN" een gedeelte weer. We hopen t.z.t. in volgende nummers hiermee verder te gaan. Allereerst willen we zijn familie bedanken,. Schuit schreef zijn herinneringen in de eerste plaats op voor zijn familieleden. En zij waren zo goed ons dit voor (gedeeltelijke) publicatie af te staan. Piet Schuit, geboren in 1899, overleden in 1986, schreef dit ver haal een jaar of tien voor zijn dood. Om precies te zijn in 1977. Van daaruit is ook een zin verklaarbaar over zijn broer Jan, die toen ook nog in leven was. Het verhaal van zijn jeugd tot 1977, een periode van bijna 80 japr. geeft een beeld van het wel en wee van ons dorp gedurende die jaren. Veel dingen komen aan de orde: de mensen, het werk in de tuinbouw, twee oorlogen, de techniek, de platte dorpshumor, enz. enz. Velen zullen aan bepaalde zaken ook nog herinneringen hebben. Het hieronder volgend gedeelte gaat vooral ov'er zijn jeugd. Een enkele uitzondering daargelaten, van 1899 - 1920. Een tijd, heel anders als de huidige. Een tijd, waarin ziekten als t.b.c. en longontsteking heel wat slacht offers maakten. Een tijd, waarin de baker en slager minder klanten nodig hadden en de boeren minder land en koeien om een voor die tijd aanvaardbaar bestaan te verwerven. Een tijd, die moeilijk was. Een tijd, die niet zo gejaagd was als die van ons. Een tijd, waarin velen de Kerk verlieten. Afijn, leest U zelf maar. Bedenk bij het lezen echter wel, dat Piet Schuit dit schreef vanuit zijn herinnering. En mijn ervaring leerde me, dat de één een zeker iets zich anders herinneren kan als de ander. Vermoedelijk omdat men het niet gelijk beleefde en men aan bepaalde zaken verschillende waarde toekende, het een belangrijker vond dan het ander. Bedenk ook, dat hij het schreef vanuit zijn levensvisie en die behoeft niet de Uwe of de onze te zijn. Tenslotte wil ik eindigen met een citaat ergens uit het verhaal van Piet Schuit:"Als wij er niet meer zijn, lees dan dit verhaal nog eens door. Misschien hebben jullie er iets aanv Namens de Vereniging "Oud Sint-Pancras" Joop Vermeer. -36-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 38