-34- TUIMELAARJan (ook Jan Gelder(s)(man))gehuwd met Neeltje Adams Deugt, wordt ondersteund en krijgt o.rn. zand-en konkelgelt overlijdt arm 1796. TUIMELAAR, Neeltje, ondersteund 1790. TURK, Cornelis, geniet ondersteuning 1800-1010, overlijdt arm 1010. TURK, Jan, geniet ondersteuning 1810 (o.a. in de vorm van een hoed) TUIN C. (Corne) 1789,1790,1792. TWISK, Pieter hout en spijkers. Van der VELDE, levert avondmaalswijn 1798,1814. VEN, Klaas, levert latten 1816. VIS, meester Vis, 1797. VISSER, Arie, geb. ca 1745, kerkeraadslid 1811,1815. VISSER, Cornelis, geb. ca 1767, huurt zaadakker van 7 snees voor 8.-. 1792-1812, kerkeraadslid 1794, 1801, 1802. VOLKERS, Jacob, ook Jacob Meegen, geb. ca 1745, huurt een akker voor 14.10.-. 1792-1812, geniet ondersteuning (o.rn. in vorm van kousen, een broek en tabak), is vermoedelijk in 1815 overleden. VOLKERS, Jan Jacobs ook Jan Meegen, geb. ca 1770, huurt voor 14.10.- een zaadakker van 1 geers+2 snees in de Katshoek 1799-1809, geniet ondersteuning 1810,1812 (kleren, schoen) arbeider '15 VOLKERS, Maartje ,ook Martje Meegen, krijgt medische hulp 1810,1811, overlijdt arm 1811. De VRIES, Cornelis, geb.ca. 1770, (heel)meester 1796-1815, levert kleren, int geld voor het doodskleed, kerkeraadslid 1809,1811. De VRIES, Jan, "van de schoorstien, kalk en stien" 1785,1798. WEEL, Teunis, 1809,1810. WEYDMAN, Anthony Cornelisz. levert boter 1783, kerkeraadslid 1784,1785 (kan dan niet schrijven) De WIT, Trijntje, betaalt huur 16.10.-. in 1815 is vermoedelijk de weduwe van Corn.D.Booy. Tenslotte nog enkele opmerkingen: Het is mogelijk dat eenzelfde persoon in bovenstaande lijst onder twee namen voorkomt. Er worden slechts enkele jaartallen voor kerkeraadsleden vermeld, bijv.: Visser Arie, kerkeraadslid 1811, 1815. Vermoedelijk is men veel langer lid van de kerkeraad geweest, maar dit valt uit het kasboek niet op te maken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 36