SCHARLDAM, P.J., predikant te St.Pancras in 1782, trouwt 1785. SCHIPPER, Jan Dirksz, kerkeraadslid 1799. Jan Schipper levert turf in 1807. SCH00RL, Gerrit, kerkeraadslid 1806, int geld voor het doodskleed 1815. SCHOORL, Hark, int geld voor het doodskleed 1815. SCHOORL, Jan Jacobs 1782. SCHOUTEN, Gerrit, geb. ca 1762 geniet ondersteuning o.a. in de vorm van (brand)höut, boter 1799-1804, levert winkelwaar 1807-1815. SCHOUTEN, Jacob geb. ca 1771, huurt weiland Het Leegje (Melksloot) voor 22.-.-. 1804-1809. SCHOUTEN, Hendrik, geb. ca 1747, ontvangt geld voor een "klef voor Maartje 1785. SCHUYTEMAKER, Pieter Sijmensz, levert boter 1782, kerkeraadslid 1782,1787. SCHUYTEMAKER, Simon, huurt land 1814-rl816, kerkeraadslid 1813,1814. SLOT, Cornelis, int molengeld 1782-1792. SL0TEMAKER, Klaas, 1797. SLUYS, Hundrik, huurt zaadakker 1807-1816, levert aardappels, kerkeraadslid. De SMET, Pieter, 1782-1816, int:sluys en molengelt, binnenlasten int geld van de verponding, int geld voor het doodskleed, wordt betaaid als "meester" Smet, is geb. ca 1754. SMIT, Jan Klaassen, geb. ca 1745, huurt de Bregweid 1782 - ca 1800, In 1816 is sprake van de erven van J.K.Smit, kerkeraadslid. SMIT, Klaas, geb. ca 1774, kerkeraadslid 1815. SMIT, Pieter Klaassen, schotvanger 1782-1802, kerkeraadslid 1790. S0ETG0RT, Klaas, 1795,1796, Heeft ondersteunde in de kost. SPIERDIJK, R. levert spijkers 1797,1804. STRIJBES, Jacob, levert turf 1794. SIJM0NS, Rens, rijdt de consulent 1793, overlijdt arm 1795, kerkeraadslid 1786,1787,1793,1794. TAAMES, Maartje ook genoemd Maartje Beschuit, ondersteund, overlijdt arm 1786. TORTEL, Piet, ondersteund 1802,1803. TUENIS, Cornelis, huurt weiland Het LeegjeMelksloot voor 22.-.-. 1800-1804. TUIMELAAR, Aaltje krijgt medische en andere hulp 1791, 1798. (Neeltje Adams Aaltje). -33-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 35