-32- LEENMAN (LEEMAN), 0. Hoorn, wordt genoemd iv.mvergoeding door Hoorn voor de ondersteuning van Dirk Groen. De LEEUW, J, geb. 1765, predikant te St.Pancras vanaf 1794, Op 17-1.0-1793 wordt melding gemaakt dat men bij kwitan tie aan de classis Enkhuizen een bedrag heeft uitge geven voor het losmaken van Johannis de Leeuw. Van LEEUWEN, levert hout 1809, verhuurt een huis 1810. L00MEYER, G.D. 1809 LUESING (LU5INK),J. meester (voor het been van Corn.Groen). MAARLANT, Jan. krijgt iedere week 10 stuivers ondersteuning voor zijn kind 1809-1811. MAARS, Kees. geniet ondersteuning 1803-1805. Compensatie hiervoor wordt ontvangen van Obdam. MEGEN, Jacob zie Jacob Volkers. MEGEN, Jan zie Jan Volkers. MEGEN, Martje zie Maartje Volkers. MEYERCees. 1814. Van der MOLEN, (VERMULE) Jan, geb. ca. 1764, timmerman 1793-1816. NIEUENHUYS, Geesze, winkelwaar 1807. .(zie ook GEESJE). NIEUWKERK, Gerrit, levert winkelwaren 1782,1785,1793. NOL, Aldert huurt de dars 1810, verkoopt aardappelen (%ton voor 4.-.-. voor hem worden in 1817 dokterskosten betaald. 0LFSEN, Jan, verricht karweitjes (rietdekken, houthakken 1804,1809. OPDAM, Jan, levert hout 1791-1803 0TT0, Harman, 1799. 0TT0, Jan (Jan Verwer) varven, levert glaase en stopt glasen 1798- 1815. 0UDES, Cornelis, kerkeraadslid 1787,1788,1792,1794, rijdt de consulent 1793. PAN, Jaap, levert voor 13.-.-. riet 1786. PANDERS, Grietje, geniet ondersteuning 1809,1810. PEEREBOOM, E, geb. ca 1772, wordt betaald voor geleverde diensten vermoedelijk als bakker 1808 - 1816 Zijn naam wordt ook geschreven als E.P boom. PLUYSTERWille(m) 1803. P0UWELES (PAULUS - P0ULU5)Antje, geniet ondersteuning 1782,1786 PRINS, Rens, wordt ondersteund 1805, huurt land 1816. PRONK, Klaas, 1797,1798. RELLIK (RELLE) Maarten, huurt huis, verkoopt aardappelen 1814-1816 RUYS "An Ruys betaalt 3.17.0. 1787. RUYS, Teunis, kerkeraadslid 1807,1811. In 1815 is sprake van de weduwe Ruys. RUYTER, Jan de, int geld voor hout 1794.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 34