-JU- BOOY, Jacob Pieters, geb.ca 1736, buurt weiland in 1801 voor 96.-.-. OOÜY, Jan Pietersz, huurt akker 1789-1003, levert kaas en boter, kerkeraadslid 1709,1790,1002. B00Y, P., betaalt huishuur 1704,1707. (is misschien dezelfde als:) 000Y, Pieter Jansz. geb .ca 1754huurt weiland 1782-1708levert kaas. 0Ü0Y, Pieter Pietersen, huurt weiland voor 100,-,-. 1802-1010, leent geld aan de diaconie. BORST- BORSTEN Cornelis-zie boven. BORST Jb. zie boven. BORST, Pieter betaalt 21.-.-. in 1785. BROUWER, Arie, betaalt 22.-.-. huur in 1782 BRUIN,Dirk huurt het Leegje aan de Melksloot 1817,1810, kerkeraadslid 1814. BRUIN Jan Pietersz 1799. BRUIN,Pietergeb.ca 1767, huurt zaadakker en weiland Het Leegje aan de Zomersloot 1801-1016,levert kaas, kerkeraadsl10031814 CORNELIS(sen),Rens, kerkeraadslid 1792. DEKKER,A. betaalt OO.-.-.landhuur in 1013. DEKKER, Jan Hylemanszhuurt zaadland in de Katshoek voor 15.10.-. 1782-1709, levert houtstroteertouw en rooppe en arbeid, zorgt voor Neeltje DEUGT, Cornelis, 1783,1795,1817. DEUGT, Meyndert, levert boter in 1783 de weduwe Meindert Deugt wordt in 1783 ondersteund DEUGT, Mijntje, krijgt ondersteuning in 1802,1803,overlijdt arm in 1805 en het kind van Mijntje Deugt krijgt medische hulp in 1809. DEUGT, Mijntje, krijgt ondersteuning en medische hulp 1809-1817, krijgt loon voor "wasschen", haar kinderen krijgen kousen. DEUGT, Neeltje, wordt ondersteund 1800,1801, overlijdt arm 1801. DIE, Cornelis van, geb.ca. 1765, overlijdt arm in 1815. DIEVERM0LEN, Gerrit, geb. ca 1770. DIRKSZ, Pieter, betaalt in 1797 4,-.-. huur, diaken 1796,1797 DUIF, Jan geb.ca.1754, leent in 1813 geld aan de diaconie, kerkeraadslid 1802. DUT Cornelis 1796. EMMERIK, "dokter Emmerik 1795. GEESJE, levert "winkelwaat" 1782-1799. GELDERS, Aaltje- zie Aaltje Tuimelaar. GELDER(S)MAN, Jan zie: Jan Tuimelaar. GELDERS, Neel zie :Neel Tuimelaar. GLAS, Gerrit, int jaarlijks 1.15.8. (vermoedelijk een belasting) GRAS, Hendrik - meester Gras 1784-1796. GOOT, Gerrit van der, int brievengeld 1793,1802, is "gekommeteerde" naar Den haag in 1799. GRAAF, Jan de, levert turf in 1810.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 32