-28- Tussen 1780 en 1790 is de gemiddelde jaaropbrengst 100, tussen 1790 en 1800 105, tussen 1810 en 1820 115, In een van inijn geschiedenisboeken, handelend over deze tijd, vond ik de volgende aantekening: Bedelaars strompelden de burgerhuizen langs. Het kleine Purmerend telde toen zelfs tachtig bedelaars Maar ook zwierven troepen bedelaars door het plattelandde boeren dreigend met brandstichting in hun hooibergDe hoeren kochten ze af met een koperstuk." Uit het kasboek valt op te maken, dat dit euvel zich ook hier heeft voorgedaan. Geregeld zag ik "aan een landlooper geven" maar ook meerdere malen wordt gewag gemaakt van giften gegeven aan 2 of 3 landlopers tegelijk en zelfs wordt er eenmaal vermeld dat men iets gaf aan 4 landlopers. Meestal werd het tarief "2 stuivers de man" aangehouden, wat een flinke gift was. Ik noemde enkele maten en gewichten. De betekenis ervan was: 1 geers (gars) 1/3 morgen. Het woord heeft verband met "grazen" en was het oppervlak weiland wat een koe in één zomer afgraasde. 1 morgen de hoeveelheid land, die cjp één morgen kon worden geploegd, ongeveer 8500 m 2 1 snees het twaalfde deel van een gars, ca. 240 m 1 roe ca. 15 m 1 voer een wagenvracht. 1 agqeling een oude inhoudsmaat, het woord komt van "achtste" 1 mengel een liter Enkele zaken bleven me duister. Of ik het verkeerd lees, of dat het fout is geschreven, of onkunde- ik weet het niet. Mocht U het weten, ik houd me aanbevolen voor de oplossing: betaald aan "ruygenkaal" 9 stuivers roegh betaald 18 gulden, voor "lijfsurbelwordt een maal 6 gld. betaald en ook eens 9 gulden "van kompie Dubbel kat schreyven 12 stuivers" "de 3 maljon" en"loegt reit". Weet U de betekenis van het schuingedrukte Ik hoor het graag. A.B. De in het kasboek voorkomende personen, met tun antecedenten, heb ik verzameld en in alfabetische volgorde gezet en aangevuld met enkele gegevens uit andere bronnen. Het geeft enigszins een beeld omtrent de beroepen van de personen. Voor leden, die in genealogie zijn geinteresseerd bevat deze opsomming misschien iets, waaraan zij wat hebben.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 30