-26- De diaconie betaalde de bakker, maar op brood zat een vrij hoge ac cijns. Ook vermeldt men af en toe dat er "veilgeld" moest worden betaald voor een partijtje brandhout. Het van de geslachte vaars afkomstige vlees ging niet de diepvries in, maar kwam in de pekel. Dus naast de vee-aankoop, moest ook zout worden gekocht. Nu zouden we geneigd zijn om dit te verwaarlozen. Toen moest men het wel noteren. Bekijk de onderstaande rekening van 1793 maar eens: een veers gekogt voor de arme 23. 5. -. voor het slagdoot 1. -. an zout 3.10. -. Nu zal de pekel vrij sterk zijn geweest, maar gezien het slachtloon en de prijs van een jonge koe, moet je toch constateren dat het zout toen vreselijk duur was en hierop beslist een hoge accijns heeft geze ten. Onder de armen kwam ook vrij veel ziekte voor. Oud-arm en ziek gingen nogal eens samen. Ook zal de minder goede voeding wel debet zijn geweest. De medische stand zat toen wel wat anders in elkaar als nu. De meest geleerde geneesheer was "de doktores-medicinal"In Sint Pancras zal beslist niet zo'n dokter hebben gewoond. Dan was er de barbier-chirurgijn. Die werd geroepen om verwondingen te verzorgen en hij verstrekte ook wel eens geneesmiddelen. Tenslotte was er nog de "heelmeester". Deze had wel enige opleiding genoten, maar geen universitaire, zoals de doktores-medicinal. In St.Pancras woonden wel "meesters". Peter de Smeth woonde in de buurt van de pastorie. Hij was tevens "schotgaarder" (ontvanger) en in de Kroniek van St.Pancras wordt hij vermeld als gemeentesecretaris (1797). Meester Cornelis de Vries woonde aan "Het Padje" (een gedeelte van de Benedenweg tussen Driesprong en Bakkerslaan. Eenmaal wordt van hem vermeld dat hij geld ontvangt voor de kleren van Maart je. Zou hij ook "snijder" zijn geweest Andere meesters, die men betaalde en verdere uitgaven voor medische zorg waren: Hendrik Gras - meester Vis - meester Luesing- dokter Emmerik, meesterkostenan dokter en apteekter betaaltuitschoten aan de surisijn, meesterskruyebetaald aan het geneesen van het hooft van Aaltje, pille. Niet alle doktershulp brengt genezing. Vandaar dat ook regelmatig een uitgaafpost voor begrafeniskosten wordt vermeld. Dat waren dan zaken als: het maken van een kist en het teren daarvan,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 28