-14- Het feit dat er geen steen voor de wand is gebruikt geeft aan dat de put stamt uit een tijd dat steen schaars was. Zoals gezegd: het onderzoek is nog niet afgelopenwe hopen er in een volgende KLIN op terug te komen. We zijn natuurlijk ook benieuwd naar het gebruik van deze putten op andere plaatsen in onze direkte omgeving, maar ook daarbuiten. Op dit moment is bekend dat soortgelijke putten zijn gevonden in de geestgronden van de Huiswaard (Keesman) en van Uitgeest. Hoewel we later nog gedetailleerd op de put hopen terug te komen, willen we nu alvast dank zeggen aan mensen, die deze opgraving mogelijk hebben gemaakt: de familie De Goede voor het verlenen van toestemming voor deze opgraving op hun terrein, de firma Schot voor het behulpzaam zijn met het graafwerk, de familie T, Ruys voor elektra en koffie, ons tijdens de opgraving verstrekt, onze voorzitter voor zijn technische voorzieningen, die graven in de avonduren mogelijk maakte, en verder alle belangstellenden, die van hun fiets stapten en blijk gaven van hun interesse voor de geschiedenis van Sint Pancras. Tenslotte willen we ieder, die op welk gebied dan ook, ons iets kan vertellen of laten zien over de (oudste) geschiedenis van Sint Pancras, dringend verzoeken om met de werkgroep "archeologie" Oud- St.Pancras kontakt op te nemen. We zien er met belangstelling naar uit Joh.van der Molen, lid werkgroep "archeologie". BIJ DE FOTO'S OP DE VOLGENDE BLADZIJDE: Bovenste foto: Dit valt te lezen bij de ingang van de Russenbegraaf plaats op Texel. De foto werd voor ons gemaakt door de heer C.W.Smit te Den Burg, Texel. Foto beneden: Zo zag de Benedenweg er uit rond 1925. Het huis op de voorgrondlang een kruidenierswinkel tje, wordt nu bewoond door de familie CBoskamp. De boerderij op de achtergrond heeft gestaan in de buurt van het nu braakliggende terrein. bouwgrond tandarts BakkerDe opgegraven put was hier ongeveer tegenovermaar was ten tijde van de boerderij reeds onder het zand bedolven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 16