-12- Zulke plaggen hebben het voordeel dat ze goed waterdoorlatend zijn en tevens het zand filtreren en tegenhouden. Want de put was geheel ingegraven in het zand. Als fundering had men een vierkant raamwerk van halfronde balkjes gemaakt. Aan ds uiteinden waren de balkjes ingekeept en met een wigje ine Hm ar geklemd. Dit raamwerk was zo'n 2 meter onder het huidige maaiveld ingegraven en daarop was het ronde muurtje van plaggen gestapeld. De plaggen waren iets wigvormig gestoken, zodat ze goed klem togen elkaar zaten. De put was gevuld met zand en lag boven het grondwaterniveau. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het grondwater, in de tijd dat men van deze put gebruik maakte, hoger moet hebben gestaan. Dit is goed denkbaar als we er vanuit gaan dat in die tijd de Hondsbosche Zeewering nog niet bestond en de zee via de Rekere van tijd tot tijd vrij ver landinwaarts kon doordringen. Het Geestmeram- bacht was toen nog een merengebied. Mogelijk had men daar regelmatig met brak water te maken; dergelijke putten in de strandwallen waren kennelijk de plaatsen waar men schoon,zoet water probeerde te winnen. Hoe weet je nu als werkgroep hoe oud zo'n put is Vooropgesteld: Op dit moment zijn een aantal vragen nog niet beant woord Ten eerste de vraag: Watvoor hout is gebruikt voor het houten raam werk en in welke periode is het gegroeid Ten tweede: Waar heeft men het veen voor de wand vandaan gehaald Kwam dit uit de directe omgeving of heeft men het elders gehaald Deze vragen zijn voorgelegd aan deskundigen van het Albert Egges van Giffen-Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Dit instituut houdt zich bezig met de pré- en protohistorie van ons land. Op dit moment is men nog bezig met het onderzoek en hebben we nog geen antwoord op onze vragen. Daarnaast zijn er andere duidelijke aanwijzingen die de genoemde leef tijd doen veronderstellen: Vlak onder het houten raamwerk zijn een paar scherfjes gevonden, die er kennelijk met het ingraven van de put zijn terecht gekomen. Het zijn scherfjes van zg. Pingsdorff-aardewerk; een type geïmpor teerd aardewerk, dat in de 11e en 12e eeuw in Nederland werd ge bruikt In de put zelf zaten fragmenten van een zogenaamde kogelpot. Deze bolronde kookpotten werden in de Middeleeuwen in Nederland gemaakt en veelvuldig gebruikt. In Sint Pancras zijn al veel fragmen ten van deze kogelpotten gevonden. In onze streken zijn ze dus geen zeldzame verschijning.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 14