-11- E_E_N 0=U=D=E P=U=T. Water Als we het uit de kraan laten lopen staan we er niet bij stil, hoe belangrijk het voor ons is. Hooguit als we tijdens een strenge winter met gesprongen leidingen zitten of wanneer we in de krant lezen dat door de waterverontreiniging ons drinkwater in gevaar komt, pas dan denken we misschien aan de toestand die zou ontstaan als we geen drinkwater meer zouden hebben. Wie in de bodem naar sporen van het verleden zoekt, zal regelmatig ontdekken dat water vaak een heel belangrijke rol in de strijd om het bestaan speelde. Aan de Benedenweg, ter hoogte van no.49, vonden we als archeologische werkgroep restanten van een put. De meeste aanwijzingen duidden er op dat de put stamt uit de tijd rond het jaar 1000. Als je zoti put bekijkt en de resten door je handen laat gaan, komen er allemaal vragen bij je op: Hoe was de toestand toen Hoe zag onze strandwal er precies uit Wie woonden hier toen Zouden ze hier nu nog afstammelingen hebben Bestond het dorp Vrone nog Had de zee hier af en toe nog vrij spt Hoe zouden de Vronermeer en de Daalmeer er uitgezien hebben, want dat waren toen nog echte meren. Waar leefden die mensen van Vragen, die de fantasie rijkelijk prikkelen, maar waarop je niet direkt een antwoord krijgt. Toch kunnen zelfs ogenschijnlijk vage aanwijzingen veel over de geschiedenis van onze streek zeggen. Door allerlei vondsten in verschillende streken met elkaar te vergelijken hebben archeologen al heel wat sluiers van de geschiedenis kunnen oplichten. Terug naar de put. Daarvan vonden we het onderste gedeelte terv; De bovenste lagen van het betreffende terrein waren al zo vaak ge ploegd, bebaggerd, omgespit en dergelijke, dat in die lagen alle sporen van een vroeger verleden waren verdwenen. Maar toen, doordat er een bouwput voor een nieuwe woning werd gegraven, de bewerkte grondlagen verdwenen waren, was aan de don kere verkleuring van de grond te zien dat hier iets bijzonders aan -i-v. hand was. En dit bleek het onderste gedeelte van de put te zijn. (zie de afbeelding) In de tijd, dat men de put maakte, waren stenen niet voorhanden of in ieder geval zo schaars en duur, dat men ze niet voor de wand van een drinkput gebruikte. Deze wand was gemaakt van veen- plaggen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 13