-10- En wanneer bereikte het nieuws van de opstand der Georgiers de rest van Nederland Hierover vertelt dr. De Jong: ""Zondag 8 april seint de BS-commandant overste Wastenecker naar Londen; "Woensdag kwamen de Russen op Texel in opstand. Alle Duitse officieren en onder-officieren zijn gedood. De ondergrondse heeft de wapens opgenomen en N.S.B.-ers en landverraders opgehangen (dit bericht was grotendeels onjuist-A.B. Op 10 april landden enkele Texelaars en Georgiers op de Engelse kust. Men wilde hulp vragen. Omdat de Engelsen hen aanvankelijk niet vertrouwden, werden ze enkele dagen gevankelijk vastgehouden Pas toen konden ze hun boodschap om hulp afgeven. Op 14 april berichtte het Nationaal Comité van Verzet in zijn ge stencilde (illegale) Mededelingen voor het eerst over de opstand op Texel. Dit blaadje was bestemd voor de illegale instanties Er zit verband in. -Aanvankelijk ziet het Verzet de noodzaak tot spoorwegsabotage niet in. -De berichten over Texel worden duidelijker. Verlaat komt via Enge land een kreet om hulp, en/of het Mededelingenbericht van IA april. -De G.S.A. in deze regio krijgt een spoedopdracht. Zo onwaarschijnlijk of het verband tussen "de opstand van de Georgiert en de "aanslag op de spoorlijn te St.Pancras" me eerst toescheen, zo waarschijnlijk lijkt me dit na combinatie van het verhaal van deze ex.G.S.A.werker en wat dr. L. de Jong vertelt. V Kussen i" Duitse dienst varen: óf vrijviJ licjers, die om politieke redenen hadden dienst genomen 6f ox-krijgsgevangenendie door dienstneming de hongerdood probeerden te ontkomen. Unidat deze ign. "Ustbatai 1 lone-so 1 datenzodra ze daartoe de kans schoon zagen, probeerden over te lopen naar de gcai1licerden, vertrouwden de Duitsers hen geen frontdienst meer toe. /o kregen bewakingsdiensten te verrichter», ferder varen de Georgiers bewokinqstroepen te Zandvourtillegale C.l'.\.-ers onderhielden contact met hen. Op Texel had de illegaliteit weinig o' geen contact met hen. Met lukt me dat in april vooral het "linkse" verzet oog had voor de hachelijke positie van de Georgiers op Jexei.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 12