y- Volgens mijn zegsman u/as er bij deze opdracht een buitengewone fteast. Op zaterdagmiddag kwam de opdracht en deze moest nog diezelfde nacht uitgevoerd worden.... "Dus, in de nacht van zaterdag op zondag kwamen we bij elkaar. In een schuur, ergens achter die huizen aan de Benedenweg. Acht of negen man. Met de meesten had ik wel meer samengewerkt. Twee waren me onbekend. Ik denk, dat zij uit de directe omgeving kwamen, want zij kloetten de beide schuitjes, waarmee we naar het bewuste bruggetje voeren. Enkelen gingen wat verderop op wacht staan. Anderen brachten de lading aan. Nadat we de opdracht hadden uitgevoerd, ging ieder zijns weegs. Aanvankelijk dacht ik dat zijn verhaal niet helemaal klopte; Die opstand van de Georgiers was toch op 14 april al lang onder drukt door de Duitsers Dat meende ik vrij zeker te weten. Maar wel kwam bij me op: "Ja, dat weten wij nu, maar wat wisten zij toen De berichtgeving was toen moeilijk en gebrekkig. De onder Duits toezicht staande pers was niet te geloven. V/oor de radio- berichtgeving gold hetzelfde. Telefoon was er in feite niet. Wat wist men wel en wat niet van hetgeen er zich op dat eiland had afgespeeld 'k Besloot alles eens na te gaan in de boeken van dr. I. de Jong. Ik vond het volgende: De opstand op Texel begon op 6 april. Op 9 april waren de Duitsers de toestand weer grotendeels meester. Alleen in het uiterste noorden was nog een verzetshaard. Daar vonden zelfs op 21 april nog een aantal gevechtshandelingen plaats. ""Deze kritiek is wat al te gemakkelijk geweest. De sabtage heeft toch meer betekend, dan men in het algemeen denkt. Het werd tot één van de grootste problemen van de vijand, omdat men telkens weer verkeersmoeilijkheden moest oplossen op ongewenste ogenblik ken. Dit onderdeel van de ondergrondse strijd werd steeds weloverwogen uitgevoerdEn geen der aanslagen stond op zich zelf of werd op eigen houtje ondernomen Integendeelelke onderneming werd op het Stafkwartier besproken en altijd werd nagegaan of het te bereiken nuttig effect opwoog tegen het risico, waarbij ook terdege rekening werd gehouden met het risico, dat de gevangenen liepen.""

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 11