Zelf vroeg ik me u/el eens af: "Hoe zou jij je gevoeld hebben als je had meegeholpen aan die sabotage-actie en er u/an deze wraakoefening van de Duitsers op gevolgd Verleden jaar schreef ik in mijn verhaal: "Enkele mensen van de Raad van Verzet (R.V.V.) weigerden niet, maar zij voerden de opdracht uit'.' De mijnheer, die ik sprak, vertelde me dat ik met die zin vrij dicht bij de waarheid zat. Hij wist niet, dat een of meer verzetsgroepen hadden geweigerd om deze actie uit te voeren. Hij deed daadwerkelijk mee aan deze opdracht. Hij deed al lange tijd daadwerkelijk mee aan het verzet. Aanvankelijk als lid van de R.V.V. Later, toen de B.S. kwam, ging de R.V.V. op in de G.S.A. (Geweste lijke Sabotage Afdeling) en deed hij mee als lid van de laatste orga nisatie. Hij werd gezocht door de S.D., dook in deze regio onder, en nam van hieruit deel aan het verzet. Maar ook elders deed hij mee. Zoals aan de eerste (mislukte) overval op de gevangenis aan de Weteringschans, die geleid werd door de bij deze overval gevangen genomen Gerrit van der Veen. Hij zei: "Als ik weer op de een of andere manier herinnerd wordt aan die actie van St.Pancras, heb ik weer slapeloze nachten." (En dit wordt nog verergerd door onze reacties Zijn verhaal was: Onze groep van de G.S.A.kreeg de officiële opdracht van hogerhand. De opdracht had een speciaal doel en was zeker niet zo maar luk raak bedoeld. Die spoorlijn moest kapot, vond de leiding. Want via de spoorlijn naar Den Helder vervoerden de Duitsers allerlei verster kingen naar Den Helder. Dit om de opstandige Georgiërs op Texel te bestrijden. Daarom wilde men dat de spoorlijn Amsterdam-Den Helder op een viertal plaatsen vernield moest worden. (Voorzover ik weet vonden er van 14 op 15 april spoorlijn-sabotages plaats bij Hembrug, Zaandijk en St.Pancras -A.B.). Dit is ons toen en later verteld. Maar de actie was beslist geen wilde actie, maar het was een welover wogen gebeuren. De staf van de BS heeft zeer zeker alle "voors" en "tegens" tegen elkaar afgewogen. In "DE MANNEN VAN OVERSTE WASTENECKER" staat op de eerder aangehaald/ bladzijde 182 hetzelfde in een wat breder kader: -8-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1987 | | pagina 10