Opnieuw bezonnen we ons op de vraag: Hoe krijgen we leden voor de op te richten vereniging We besloten om om twee dingen te doen. (Leuk is het om te vermelden, vooral omdat deze ideeën uiteindelijk leidden tot succes, ze vooral afkomstig waren van ons jongste lid, Harriet Duif. Om nog meer bekendheid te geven aan ons streven gingen we een artikelenserie maken voor"De Schakel". Telkens namen we een oude foto en vertelden we hier meer of minder belangrijke historische gegevens bij. Vervolgens gingen we enkele filmavonden organiseren in "Het Baken" De omstreeks 1963 opgenomen dorpsfilm van Sint Pancras was hier voor uitstekend geschikt. Deze film bevat een aantal dorpsbeelden en nog veel meer dorpelingen uit die tijd. -7- ""Schrpf achter op Uw foto, wat deze foto voorstelt. Wie er op staan, waar het is, enz. U weet het nu nog. Maar wees niet zo optimistisch om te denken dat men het over 50 jaar ook nog wel zal weten. Vaak weten uw kinderen het nu al niet eens meer."" ""U doet het beste om Uw notities achter op de foto met POILOOD te schrijven. Goed potlood behoeft niet door te drukken. En een eventuele fout kan worden weggegumd en gecorrigeerd. Maar vooral omdat veel inktsooiten (ook die van balpointsj chemische stoffen behelzen, die een minder goede werking kunnen hebben voor de foto. En potloodgrafiet heeft deze nadelige wer king niet en verbleekt ook niet, wat bepaalde inkten wel doen."" ""Probeer als werkgroep of vereniging UW collectie oude foto's voor het publiek toegankelijk te maken. Niemand heeft er iets aan, wanneer deze ergens in een kast liggen opgeslagen. Ga deze foto's catalogiseren. Maak onderscheid naar straat en jaartal. Vermeld ook welke voorwerpen, gereedschappen, speelgoed personen enz. afgebeeld zijn. Iemand die een afbeelding zoekt van een bakkerskar van rond de eeuwwisseling moet zo in de catalogus kunnen zien, of deze er is en zo ja, op welke foto."" SN NU LEDEN

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 9