We kregen veel positieve reacties. Bezoekers kwamen met ons onbekend (foto)materiaal. En de collectebus werd niet vergeten. Alle gemaakte onkosten haaldei we er ruimschoots uit.. gedeelte van een prent van de N.H.kerk ca. 1750 Toch waren we niet helemaal tevreden..... Veel nieuwe leden meldden zich niet aan. Uiteindelijk hielden we er 5 leden van over. Maar twee van hen werden kortelings resp. voorzitter en secretaris van onze gestichte vereniging. En aen derde ontpopte zich als een actief lid van een werkgroep. Kwaliteit had de aanwinst dus wel. enNI E T DUUR!!! We beseften dat we als werkgroep best wat adviezen en richtlijnen konden gebruiken. Vandaar dat we de heer Berkhout, een medewerker van de Culturele Raad van Noord Holland, hiervoor vroegen. Enkele van zijn adviezen laten we hieronder volgen. -6- GOEDE RAAD

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 8