We willen leren van het verleden. Van andere verenigingen kregen we de raad: -presenteer je bij de mensen, -probeer bekendheid te krijgen- -zorg voor een goede naam. Dit levert leden op. Dit levert ook oudheidkundig materiaal op. Natuurlijk volgden we deze raad op. Hiervoor maakten we dankbaar, gebruik van de hobby van Henk Beens. Hij had in voorgaande jaren een hele collectie oude foto's gecopi- ëerd. Wie een originele foto en de daarvan door hem gecopiëerde copie naast elkaar legt, komt tot deze conclusie: De copie is zo goed dat deze minsters evenveel laat zien als het origineel. En door de vergroting komen details vaker beter uit op de copie dan op het origineel. In het kader van de nazomerfeesten 1984 organiseerde de werkgroep een eerste expositie. Gebruik werd gemaakt van"de collectie' Beens? Dit werd aangevuld met ander materiaalJoop Vermeer zorgde Vöór het 'e'ën en ander Har Duif had iets en ook enkele andere personen droegen een steentje bij. Even voor de expositie werden we attent gemaakt op een andere bron. Dokter Destree verzamelde indertijd een heel stel oude ansichtkaarten Tevens was hij im het bezit van een groot aantal foto's, genomen door een van de eerste Pancrasser amateur-fotografen, dominee Ver steeg. Alles was keurig bij elkaar in een album. Dit mochten we lenen om het te copiëren. Een aantal copieën kwam nog gereed voor de expositie. De expositie werd een succes. Er was veel bélangstell Lng. Om alles goed en rustig te bekijken 11 was het soms zelfs te druk.... Als evenwal oud dorps foto's worden bekeken komt toch de verzuchting oven: "We hebben er wel wat heel raar mee omgesprongz Had het niet iets anders gekund, dan was veel moois ewaard gebleven Dit is tweeledig Laten we dankbaar zijn voor het goede, wat ons voorgeslacht voor ons tot stand bracht. En laten we proberenom niet idezeEde fouten te maken als zij.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 7