Vandaar de vraag..; "Is er in Sint Pancras ook een of andere oudheidkundige vereniging of instelling. Dat zou het juiste adres zijn voor deze spullen." De "spullen" waren o.m. een filmpje, een oorlogsdagboek (o.a. herinneringen uit de gevangenis) een schilderij van de Oude Halvemaansbrug (waarvan hij zei: gemaakt voor de vernieuwing en. .vernieling van het landschap daar!?) Dus trokken we de stoute schoenen aan. Op 29 mei 1984 besloten -een achttal personen het eens te proberen. Als voornaamste doel werd gezien: OPRICHTING VAN EEN OUDHEIDKUN DIGE VERENIGING. Dit om meerdere redenen, zoals: Veel waardevol materiaal ging reeds verloren. We moeten trachten te voorkomen, dat er nog meer zoek raakt. Bundeling van krachten. --Veel dorpsschoon ging ook verloren.... -4- START Waardevol materiaal betekent hier nietfinancieel waarde vol, maar maar van waarde omdat het interessant is voor de geschiedenis van ons dorp. Vaak gebeurt het dat men ergens geen prijs meer op stelt. Gooi evenwel die oude akte, die oude brief of rekening niet weg. Misschien staat er iets op vermeld, wat wij graag zouden weten, bijv. de naam van een timmerman of schil der uit een bepaald jaar. Er is nu een adres, waar U ermee terecht kunt. Verschillende personen hielden zich op de een of andere manier bezig met onze dorpsgeschiedenisDe een richtte zich meer op oude dorpsgezichten, de andere vooral op de geschiedenis van een kerk of school, anderen zochten hun stamboom uit en de familieleden woonden voornamelijk hier.We kunnen van elkaar leren en we kunnen elkaar hel pen Natuurlijk was het vroeger niet alles goud wat er blonk. Eh momenteel moeten er meer mensen wonen als vroeger. Eveneens moet er voor meer mensen werkgelegenheid zijn en deze werkgelegenheid is heel anders geticht als toen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 6