VeR„Oud S irrr Pamc-ras w,,_OUDS INT___JPA_NCR A_S_" "Dat we hier toch geen oudheidkundige club hebben...." "Wat in andere plaatsen kan, kan hier toch ook...." "Zou nou nooit iemand hier in Sint Pancras zich voor die kar willen spannen Aldus Alie Vroegop-Hartman Tegelijk wat jaloers kijkend naar beter met oudheidkundige clubs bedeelde plaatsen. In Sint Pancras was dit inderdaad niet-van de grond gekomen. Omstreeks 1950 werd eens iets gedaan in deze--richting De gemeenteraad 'vond dat er in historisch opzicht hier nog weinig was gedaan. Opdracht werd gegeven om een "Kroniek van Sint Pancras" te schrijven. Tevens werden een aantal oude dorpsfoto's op dia's overgenomen. En, om oud en nieuw met elkaar te kunnen vergelijken, werd een aantal kleurendia's gemaakt. Titel van deze dia-serie zou kunnen zijn: "Markante dorpsbeelden en dorpsfiguren uit het begin van de vijftiger jaren." Auteurs: meester Bakker en Gert Tol. Indirect kwam er een impuls om iets van de grond te krijgen. 'k Zou haast willen zeggen: Door een stem uit het verleden. Iemand had contact met Charles Destree. Charles had nog enkele bezittingen van zijn vader', dokter Destree, welke hij graag aan Sint Pancras wilde schenken. -3- 1«» VAN WERKGROEP '101 VERENIGING VOORGESCHIEDENIS

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 5