tuinder) 15 april 1946. Ier herinnering aan het droeve feit dat er verleden jaar op 15 april 20 mensen zijn doodgeschoten, is er op het puntje van de akker van Jb.'Lol een prachtig monument opgericht.Dit monument is vandaag onthuld. De belangstelling was zeer groot, een schat van bloemen bedekte het monument, erg indrukwekkendtemeer omdat er ook familieleden aanwezig waren, (uit dagboek v.e.Pancrasser

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 43