Van' het bestuur Wij hebben de eer U aan te bieden de eerste uitgave van het blad ""De Klin'.1" Dit woord, deze naam, zal niet iedereen bekend zijn. Bij het opslaan van woordenboeken, ook in het Westfriese, zult U het tevergeefs zoeken. Dit woord of begrip werd namelijk alleen, voorzover ons bekend, in St. Pancras gebruikt. In één van de artikelen, die verleden jaar in "De Schakel" werden gepubliceerd, is er uitgebreid melding van gemaakt. Hier nogmaals een wat nadere uitleg van het woord "de klin'.' Vóór de afgravingen waren hier talrijke zandakkers (ook wel heide- akkers genoemd) tussen de Bovenweg en de' Achterweg. Om zandverstuivingen te voorkomen werden deze akkers doorkruist met talrijke, speciaal aangelegde zanddijkjes. Deze zanddijkjes deden tevens dienst als afbakening van verschillende akkers. Voor deze dijkjes werd de benaming klin gebruikt/ (ook kwamen andere, bijna gelijkluidende namen voor als klim en kling - misschien is klin vel een verbastering van een van beide andere namen) Omdat de Pancrasser volksmond veelal het woord "klin" gebruikte, leek het ons een goede gedachte, dit woord niet verloren te laten gaan. Ook kozen we deze naam, omdat er nog een diepere betekenis aan kan vorden toegekend. Want zoals een klin dienst moest doen om het wegstuiven van het zand te belemmeren, zo stelt onze vereniging zich ten doel het verloren gaan van onze dorpsgeschiedenis en wat daarmee samenhangt, te verhinderen. En wat U in dit blad kunt vinden Een stukje voorgeschiedenis van onze vereniging, aangevuld door enige verhalen van (oud)-dorpsgenoten, verzameld en opgetekend door A. Brandsma. Dit om U als lid een soort impressie te geven van datgene, wat onze vereniging tot nu toe deed. Van hem is er nog een verhaal en dit gaat over nog vrij recente dorpsgeschiedenis en kan worden samengevat als wat gebeurde er bij en rond de fusillade bij de spoorwegovergang op 15 april 1945V Verder enige mededelingen van het bestuur om U op de hoogte te bren gen van recente zaken. Speciaal vermelden we,, dat Henk Beens het titelblad ontwierp. Naast enkele bekende dorpsgezichten, verwerkte hij er ook een "klin" in. -1-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 3