Bij de stallen wera Coronel gesommeerd om naar buiten te komen. Marconist Coronel beantwoordde de sommatie met een aantal schoten uit zijn revolver. De .Duitsers gingen iets achteruit, in dekking, en namen vandaar de stallen onder vuur. Een en ander niet van gevaar ontbloot voor de in de onmiddellijke en in de open lucht liggende t.b.c.-patiënten. Coronel probeerde via een achterdeurtje uit de stallen te ontvluch ten Hij kwam niet ver Hij werd gevangen genomen, grondig gefouilleerd en daarna in de omge ving van de stallen tegen de muur gezet. Onder de ogen van personeelsleden werd hij gefusilleerd. Een ziekenhuis-kapelaan, die vanuit een bovenzaal eveneens getuige van deze fusillade was, schonk hem van daaruit absolutie. Op d at moment was ook Louis Berben in de stallen bezig. Aan hem was de zorg voor de proefdieren toevertrouwd. Ook hij werd gearresteerd. Enkele leden van het bedienend personeel, die eveneens hun werkter rein in de omgeving van de stallen hadden, werden ook gearres teerd. Zij het, dat ze op dat tijdstip niet in het ziekenhuis waren, maar thuis. Van daaruit werden ze opgehaald. Machinist Van Zwet verstopte zich in allerijl onder de tafel. Een ver afhangend tafel kleed onttrok hem aan het gezicht van de Duitsers. Ze waren onver- -37- gedenkraam in het O.L.Vrouwegasthuis

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 39