-36- RUDOLF STROETHOFF (20 april 1925 - 15 april 1945) van beroep machine-bankwerker, ong. "God, kerk en land getrouw, bracht hij het offer van zijn leven'.' De volgende drie slachtoffers hadden op de een of andere manier verband met een in Amsterdam opererende illegale zender. De zender verhuisde geregeld, maar werd door de Duitsers ontdekt in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam. Een ziekenhuis in de oorlog. Naast Hollandse patiënten, werden er ook geslachtszieke Duitse soldaten en dito "Duitse muizen" verpleegd. Veel verpleegsters waren afkomstig uit een klooster in Maastricht. Ze zijn bekend als "de zusters onder de boge". Om in het klooster te komen^^mpgtmen, een geboogd poortje passeren. Het klooster grenst aan de"StPieter^ke^K te Maastricht. Zondag 25 -april 1945. Om en in het O.L.Vrouwegasthuis hollende mensen. Een veertigtal gewapende "Grünen" drongen het ziekenhuis binnen. Het leek een razzia. De telefooncentrale van het ziekenhuis werd meteen bezet. De Duitsers waren op het spoor gekomen van een illegale zender, ondergebracht in het gasthuis. Hierin had de patholoog-anatoom van het ziekenhuis, dr. J.C.Pompe de hand. Hij stond in contact met het Amsterdamse verzet. Door zijn toedoen had de zender een plaats gekregen in de caviastallen Deze stallen, met proefdieren, behoorden tot zijn werkterrein en waren onder zijn laboratorium te vinden. De als P.T.T.-er vermomde verzetsman Coronel bediende de zender. Omstreeks het middaguur, Coronel was bezig met een uitzending, stormden de Duitsers op de stallen af. Verpleger Piet van Doorn had net de Engelse radie beluisterd. Hij was onkundig van de illegale zender, maar op het zien van de Duitsers, trachtte hij wel een goed heenkomen te vinden. Zijn haast trok de aandacht van de Duitsers en werd Van Doorn nood lottig, Hij werd gepakt en op hem werd enig belastend materiaal ge vonden. Hij had namelijk net geluisterd naar de Engelse zender en van deze "Oranje"berichten wat aantekeningen genaakt. Dit laatste met de bedoeling om, zoals hij meer deed, de ber: chten verder wereld kundig te maken. SLACHTOFFERS UIT HET O.L. VROUWE-GASTHUIS TE AMS'1 ERDAM /-ebn

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Klin - Sint Pancras | 1986 | | pagina 38